Review: Albert Heijn Stoommaaltijd Scampi Chili and Zalm Dille

English - My local supermarket, Albert Heijn, has launched a whole new range of steamed, microwave meals consisting of 15 different dishes: Pasta Pesto, Pangasius fish with jacket potatoes, Chicken Rosemary, Chicken Sweet Chili, Pumpkin Curry, Goat cheese Mint, Scampi Chili, Salmon Dill, Salmon Sesame, Chicken Ketjap, Chicken Sage, Chicken Chorizo, Chicken Korma, Chicken Tandoori, and Moroccan Chicken. They all contain at least 160 grams of fresh vegetables and one meal is at the most 500 kcal.

They all seem very tasty, but I choose for the Scampi Chili and the Salmon Dill.

AH stoommaaltijden Zalm Dille en Scampi Chili

Dutch - De Albert Heijn heeft sinds 14 juli nieuwe stoommaaltijden met een ruime keuze dat bestaat uit verschillende gerechten varierend van kip, vegetarisch, tot vis, en ze hebben ook een nieuwe, ronde verpakking gekregen. Je kunt nu kiezen uit de volgende stoommaaltijden: Pasta Pesto, Panga vispannetje, Kip Rozemarijn, Kip Sweet Chili, Pompoen Curry, Geitenkaas Munt, Scampi Chili, Zalm Dille, Zalm Sesam, Kip Ketjap, Kip Salie, Kip Chorizo, Kip Korma, Kip Tandoori, en Kip Marokkaans. Het is goed om te weten dat ze allemaal tenminste 160 gram verse groenten bevatten en een maaltijd maximaal 500 kcal is.


Ze lijken me allemaal erg lekker, maar ik heb gekozen voor de Scampi Chili en de Zalm Dille.   

 AH stoommaaltijden twee lagen krieltjes en noodles onderin

English - The microwaveable container is divided in two layers: above, you can find the vegetables and fish and underneath, the mini potatoes and noodles. The black divider has large holes in it for letting the steam go through and it can be easily lifted with the tab (even when it is hot). The foil on top was also easy to peel off, no scissors was needed.

Dutch - De magnetron bakjes zijn nu ingedeeld in twee lagen: bovenin de groente en vis en onderin de krieltjes of noedels. De zwarte tussenlaag heeft grote gaten om de stoom door te laten en het kan makkelijk worden opgetild met het lipje aan de zijkant (ook wanneer het heet is). De folie op de bovenkant was ook makkelijk te verwijderen, geen schaar was nodig geweest.

AH stoommaaltijd Scampi Chili


AH stoommaaltijd Scampi Chili bak
 AH Stoommaaltijd Scampi Chili*, 450 gr, €5.49

English - This meal contains: 7 marinated Scampi shrimps, pieces of red bell pepper, bean sprouts, leek, sugar snaps, white onion, marinated noodles, fish sauce, and red pepper.

Dutch - Deze maaltijd bevat: 7 gemarineerde scampi garnalen, rode paprika stukjes, taugé, prei, sugarsnaps, witte ui, gemarineerde noedels, vissaus, en rode peper. 

AH stoommaaltijd Scampi Chili op bord

English - I have shown you the meal on a plate with the noodles separate from the vegetables and shrimps - to show you how much of each you get-, but you are supposed to mix everything up.

Dutch - Ik laat hier de maaltijd zien op een bord met de noedels apart van de groenten en garnalen - zodat je ziet hoeveel je van elk krijgt -, maar je hoort het door elkaar te husselen.

AH stoommaaltijd Scampi Chili close up

 What do I think?


English - The first thing that I worried about is that the shrimps could be very mushy in the center. It wasn't the case at all, the shrimps had a nice bite to them. I was also able to eat the tail too, as they have been fried in oil. Strangely enough, the marinade of the shrimps appears to be cocktail sauce with lots of parsley. It is the typical Dutch way of marinading shrimp, whereas I expected something more Asian, when I read that it contained fish sauce. I am guessing that it is inside the noodles, as it has a slightly salty, sweet & sour sauce. The noodles are on the verge from going from al dente to soft & soggy.

They promised that all the vegetables would still remain crunchy and this is how they were: red bell peper (a bit too soft), sugar snaps (crunchy), leek and onion (very soft), bean sprouts (crunchy), and one slice of green asparagus (crunchy).

After mixing everything up - the spiciness seems to come from the vegetables? -, I didn't really like the overall taste of the meal. The different sauces and marinades of the scrimps, of the vegetables, and of the noodles didn't blend too well. But for a quick meal, I think I can still eat this once in a while.

After finishing it, a slight burning hot sensation lingers in the mouth for about 5 minutes. I don't really eat (or can take) spicy food, so I think the adjusted the heat of the dish to the general Dutch people.

Dutch - Het eerste waar ik mij zorgen over maakte was dat de garnalen zacht van binnen zouden zijn. Het tegendeel was waar, de garnalen hadden een stevige bite. Het was mogelijk om zelfs de staart ervan op te eten, aangezien ze gefrituurd zijn in olie. Gek genoeg, lijk ik op de garnalen cocktail saus te proeven met veel peterselie. Dat is echt een typisch Nederlandse manier van garnalen marineren, maar ik verwachte eigenlijk iets Aziatisch, toen ik las dat het vissaus bevat. Ik vermoed dat het in de noedels zit, omdat het een zilte, zoetzure saus heeft. De noedels waren net op het randje van al dente, bijna te zacht en soppig.   
Ze beloven dat alle groenten nog knapperig zouden blijven en dit is hoe ze waren: rode paprika (iets te zacht), sugar snaps (knapperig), prei en ui (heel zacht), taugé (knapperig), en 1 verdwaalde plakje groene asperge (knapperig).  
Na alles door elkaar te hebben gehusseld - het pittige kwam van de groenten? -, vond ik de algehele smaak niet zo lekker. De verschillende sauzen en marinades van de garnalen, van de groenten, en van de noedels werkten niet zo goed samen. Maar voor een snelle maaltijd is het best te doen.

Na het eten, voel ik een klein beetje, een brandend gevoel in mijn mond dat aanhoudt voor ongeveer 5 minuten. Ik eet normaal gesproken weinig pittig eten, dus ik denk dat ze de pittigheid hebben aangepast naar wat Nederlanders in het algemeen aan kunnen.


AH stoommaaltijd Zalm Dille


AH Stoommaaltijd Zalm Dille bak
 AH Stoommaaltijd Zalm Dille*, 450 gr, €5.49English - This meal contains: a piece of salmon, carrot, yellow carrot, leek, white onion, seasoned mini potatoes, samphire, and dill. 

Dutch - Deze maaltijd bevat: een stukje zalm, wortel, gele wortel, prei, witte ui, gekruide krieltjes, zeekraal, en dille.


AH Stoommaaltijd Zalm Dille op bord


English -You get a reasonable amount of food, but I think that it is mainly filling enough for women.

Dutch - Er zit best wel veel eten in het bakje, maar ik vind dat het vooral vullend is voor vrouwen.


AH Stoommaaltijd Zalm Dille close up


What do I think?


English - The main selling point of this meal is the dill salmon and I think that is the best part of this meal, so they did a good job on that. I normally don't like it when they put a lot of dill on my salmon sandwich, but this time, the dill and the other herbs matched very well with the fatty salmon. It had a very mild, not too overpowering flavor. The fattiness of the salmon kept the fish moist and full of flavor. I also like that they kept the skin on the fish. I do have to add that I kept the meal 10-20 seconds less in the microwave than the recommended time.

The mini potatoes seemed to have been seasoned with butter and parsly, but I cannot really taste much of it. I think it needs a bit of salt. It is better that you can sprinkle some salt on it yourself than that it is already there, as it can seep in too much, making things taste too salty. The mini potatoes are still slightly hard, which is exactly how I like it.

This time, the vegetables disappointed me a bit. I like the carrots in yellow and orange, which is easthetically pleasing as well as adding diversity in the taste. But most slices of carrots were too soft for me, only a few were crunchy.


Dutch - De hoofdrol van deze maaltijd is de zalm dille en ik vind dat dat het beste is van de hele maaltijd, dus ze hebben alvast punten gescoord op dit gebied. Ik hou er normaal gesproken niet van wanneer ze heel veel dille op mijn zalmbroodjes doen, maar dit keer vind ik de dille en de andere kruiden heel goed passen met de zalm dat een redelijk hoge vetgehalte heeft. Het had een milde, niet te overweldigende smaak. Omdat de vis van zichzelf wat vettig is, bleef de zalm mals en vol van smaak. Ik vond het ook erg goed dat ze de huid op de vis hebben gelaten. Ik moet wel zeggen dat ik de stoommaaltijd 10-20 seconden minder in de magnetron heb gelaten dan de aanbevolen tijd.  

De krieltjes lijken op smaak te zijn gebracht met wat kruidenboter, maar ik proef het nauwelijks. Het heeft waarschijnlijk wat zout nodig. Het is wel goed dat je zelf wat zout naar eigen behoefte kan toevoegen in plaats van dat het er al op zit, omdat het te lang kan inwerken, en het te zout kan laten smaken. De krieltjes waren nog steeds een beetje hard, precies hoe ik het lekker vind. 

Dit keer, ben ik een beetje teleurgesteld door de groenten. Ik vind de wortels in geel en oranje heel mooi en ze hebben ook verschillende smaken, maar de meeste schijfjes wortel waren echt te zacht, alleen enkele waren nog knapperig. 


Final remarks

English - You can never expect these microwave meals to taste better than fresh meals that you make yourself, but the taste has really improved from what I had years ago (when they still had oval containers). Especially the shrimps and fish tasted very good, which makes me think that the rest can be less good. To me, both meals were quite low in salt - after many complaints about that -, so you can still add you own condiments if you feel the need.

Dutch - Je kunt niet echt verwachten dat deze magnetron maaltijden lekkerder zal smaken dan verse maaltijden die je zelf maakt, maar de smaak is echt verbeterd in vegelijking met wat ik jaren terug heb gegeten (toen de bakjes nog ovaal waren). Vooral de garnalen en vis waren erg lekker, waardoor de rest wat minder mag zijn. Voor mijn gevoel, lijken de twee maaltijden niet erg zout te zijn - nadat ze er veel klachten over kregen -, dus je kunt zelf nog jouw eigen sauzen en kruiden toevoegen naar smaak.

Ingredients list


Only in Dutch, but I think this might be useful for people with allergies or those who want to know what exactly is inside the food they eat.

Ingredienten van AH stoommaaltijden Scampi Chili en Zalm Dille

Popular Posts