Review: Albert Heijn Oatmeal smoothies

Since last month, the Albert Heijn To Go shops that you can find in metro and train stations, started selling these new AH Oatmeal smoothies. I can really use some extra vitamins lately, as after the Primark store opening event in The Hague, I got rained on and afterwards, I got a cold that might have turned into a flu. This explains the long absence from my blog.

Dutch: Sinds afgelopen maand, kun je in de Albert Heijn To Go winkels, die je kunt vinden in metro en trein stations, deze nieuwe AH Oatmeal smoothies kopen. Ik kan echt wel wat extra vitamines gebruiken de laatste tijd, want na de Primark winkel opening in Den Haag, was ik helemaal verregend en daarna werd ik verkouden, dat zich waarschijnlijk verder ontwikkelde als een griep. Dit verklaart waarom ik zo lang weg was van mijn blog.     

Review: Albert Heijn Oatmeal smoothies
Albert Heijn Oatmeal smoothies*, available at AH To Go, €2.50
The AH Oatmeal smoothies come in three flavors: flax seed, sunflower seeds, and chia seed (for the sake of convenience, I categorized them like this). I was the most curious about the yellow mango smoothie, so I started trying that one first.  

Dutch: De AH Oatmeal smoothies heeft drie smaken: lijnzaad, zonnebloempitten, en chiazaad (voor het gemak, heb ik ze zo ingedeeld). Ik was het meest benieuwd naar de gele, mango smoothie, dus ik begon met het proeven van die.

Albert Heijn (AH) oatmeal smoothie zonnebloem pitten, mango en maracuja

The ingredients of this oatmeal smoothie are: mango (33%), low-fat yogurt (30%), orange (25%), maracuja (5%), gluten-free oatmeal, honey, and sunflower seeds (2% ). I have never tasted (or heard of) maracuja, but after some googling, I found out that it is the yellow version of the passion fruit. I didn't taste any of the hard seeds that it should have, only the soft pulp, so I assume they removed them. It has a similar flavor as a yellow kiwi and the slight chewiness like grape pulp. This adds a refreshing note to the mango flavor. This smoothie is quite thick (due to the mango) and even though it only contains 2% sunflower seeds, you can taste the chunky bits of sunflower seeds - chopped like the hazelnuts in chocolate bonbons - in every sip. This gives the smoothie a very nutty flavor, with a bit of a mango and slight orange flavor in the background.


Dutch: In deze smoothie zit mango (33%), magere yoghurt (30%), sinaasappel (25%), maracuja (5%), glutenvrij havermeel, honing, zonnebloempit (2% ). Ik heb nooit maracuja geproefd ( of van gehoord), maar na wat googlen, kwam ik erachter dat het de gele versie van de passievrucht is. Ik proefde niet de harde pitjes dat het hoort te hebben, alleen het zachte vruchtvlees, dus ik neem aan dat ze die verwijderd hebben. Het smaakt een beetje naar een gele kiwi en het vruchtvlees lijkt een beetje op die van druiven. Het voegt wat verfrissends toe aan de mango smaak. Deze smoothie is vrij dik (vanwege de mango) en hoewel het slechts 2% zonnebloempitten bevat, kun je de grove stukjes zonnepitten - net zo gesneden als de hazelnoten in chocolade bonbons - in elke slok proeven. Dit geeft de smoothie een erg noterige smaak, met een beetje mango en iets van sinaasappel in de achtergrond.

Albert Heijn (AH) oatmeal smoothie zonnebloem pitten, mango en maracuja


Albert Heijn (AH) oatmeal smoothie Chiazaad, aardbei, en kers

The ingredients of this oatmeal smoothie are: low-fat yogurt (35%), orange (25%), strawberry (18%), cherry (10%), banana (5%), gluten-free oatmeal, honey, and chia seed (2%). From these, I never tried chia seed before. It is very similar to the seeds of a kiwi with a thin film that pops a bit like grapefruit pulp. You don't really taste the banana (for the thickness) and orange (for making the overall flavor less heavy). I mainly tasted the strawberry yogurt flavor with a light bitterness from the cherry peel.  

Dutch: In deze smoothie zit magere yoghurt (35%), sinaasappel (25%), aardbei (18%), kers (10%),  banaan (5%), glutenvrij havermeel, honing, en chiazaad (2%). Uit deze ingredienten, heb ik chiazaad nooit geproefd. Het lijkt heel erg op de pitjes van een kiwi met een dun vliesje dat knapt als dat van het vruchtvlees van een grapefruit. Je proeft niet echt de banaan (dat voor de dikte zorgt) en de sinaasappel (dat zorgt dat de algehele smaak niet te zwaar wordt). Ik proefde vooral de aardbei yoghurt smaak met een licht bittere smaak van de kersenschil.


Albert Heijn (AH) oatmeal smoothie Chiazaad, aardbei, en kers


Albert Heijn (AH) oatmeal smoothie lijnzaad, pure cacao, blauwe bes

The ingredients of this oatmeal smoothie are: low-fat yogurt (35%), blueberry (20%), cherry (20%), apple (15%), gluten-free oatmeal, honey, flax seed (2%), lemon, cocoa (0.5%), and antioxidant (ascorbic). I am trying something new again with this smoothie, as I also never tasted flax seed. It tastes a bit like sesame to me, but then in a long and thin shape. This smoothie taste very much like blueberry juice with a chocolate aftertaste. The blueberry and cherry peel makes the smoothie a bit bitter, but if you like eating blueberries, you should like this. 

Dutch: In deze smoothie zit magere yoghurt (35%), blauwe bes (20%), kers (20%), appel (15%), glutenvrij havermeel, honing, lijnzaad (2%), citroen, cacao (0,5%), antioxidant (ascorbinezuur). Weer proef ik weer iets nieuws met deze smoothie, aangezien ik ook nooit lijnzaad heb geproefd. Het smaakt een beetje naar sesamzaad, maar dan in een lange and dunne vorm. Deze smoothie smaakt heel erg naar blauwe bessensap met een chocolade nasmaak. De blauwe bessen en kersen schillen maken het geheel een beetje bitter, maar als je houdt van blauwe bessen, zou je dit lekker vinden.
 
Albert Heijn (AH) oatmeal smoothie lijnzaad, pure cacao, blauwe bes


What do I think?

The Albert Heijn Oatmeal smoothies are not juices that you drink in one gulp, as you should properly chew them while you drink. That way, the different flavors come out better. Although it contains gluten-free oatmeal, I didn't know until I read it in the ingredients list. So it isn't something that you should worry about. The first thing I noticed is that the purple smoothie didn't look like a smoothie, as it was very watery. This is the best choice for people that dislike thick smoothies. The flax seed was also the less concentrated (not a lot of it in one gulp) and less flavorful of the three. However, the slight bitter blueberry and chocolate flavor is not for everyone.

Personally, I like the yellow mango smoothie the most, since I just love anything with mango in it. The nutty flavor of the sunflower seeds makes it quite special. Second, would be the purple blueberry smoothie, because I enjoy eating blueberries without adding anything (the taste is very similar to that) and the chocolate aftertaste is one of a kind. Last place is the pink strawberry smoothie and it is not because of the chiaseeds - which I think are very delicious by the way - but it tastes very similar to the normal strawberry-orange smoothies that you can find at the Albert Heijn supermarkets and I never liked them very much. The proportion between the strawberry-orange is just not to my liking. 

Albert Heijn Oatmeal smoothies


Dutch: De Albert Heijn Oatmeal smoothies zijn geen vruchtensappen die je in één slok opdrinkt, want je moet echt een beetje kauwen, terwijl je drinkt. Op die manier, komen de verschillende smaken beter uit. Hoewel het glutenvrij havermeel bevat, wist ik niet dat het erin zat, totdat ik het las in de ingrediënten lijst. Dus daarover hoef je je geen zorgen te maken. Wat me het eerste opviel, was dat de paarse smoothie niet echt op een smoothie leek, omdat het heel erg waterig is. Dit is dus de beste keus voor mensen, die niet houden van dikke smoothies. De lijnzaad was ook het minst geconcentreerd (niet een heleboel in één slok) en smaakvol van de drie. Alleen valt de licht bittere blauwe bessen en chocolade smaak niet bij iedereen in de smaak. 

Persoonlijk vind ik de gele mango smoothie het lekkerst, aangezien ik hou van alles waar mango in zit. De noterige smaak van de zonnepitten maakt het best speciaal. Op de tweede plek staat de paarse blauwe bessen smoothie, omdat ik blauwe bessen gewoon uit de hand best lekker vind (soortgelijke smaak) en de chocolade nasmaak is erg uniek. Als laatste, de roze aardbeien smoothie en niet vanwege de chiazaadjes - wat ik overigens erg lekker vind - maar het smaakt heel erg naar de normale aardbeien-sinaasappel smoothies, die je in de Albert Heijn supermarkten kunt vinden en ik vond ze nooit echt lekker. De verhouding aarbei-sinaasappel is gewoon niet juist voor mijn gevoel. 
Popular Posts