Review: Albert Heijn healthy dippers and dips

At the Albert Heijn to go stores, you can now find healthy dippers and dips. There are five kinds of vegetable sticks (yellow bell pepper, red bell pepper, cucumber, kohlrabi, and carrot), whole wheat mini bread sticks, sesame crackers, and 4 kinds of dips (hummus, sweet pumpkin hummus, baba gunoush, and mascarpone chilli).

Dutch: In the Albert Heijn to go winkels kun je nu gezonde dippers en dips vinden. Er zijn 5 verschillende groentesticks (gele paprika, rode paprika, komkommer, koolrabi, en oranje wortel), volkoren grissini's, sesamcrackers, en 4 verschillende dips (hummus, zoete pompoenhummus, baba ganush, en mascarpone chili).


AH Vegetable sticks* | Groentesticks


Albert Heijn healthy dippers: gele en rode paprika, komkommer, koolrabi, en wortel


Albert Heijn healthy dippers bekers


I thought that the vegetable sticks would be too dry, but they were still relatively fresh and crunchy. The yellow and red bell pepper sticks tasted the freshest. Only the cup with carrot had some sticks that were strangely a bit soft (spongy) in the center. I have never eaten kohlrabi (let alone raw), so it was interesting to find out how it tastes like. The texture is similar to a carrot, but it has a light, grassy flavor.

Dutch: Ik dacht dat de groentesticks te droog zouden zijn, maar ze waren nog best vers en knapperig. De gele en rode paprika sticks smaakte het verst. Alleen de beker met wortel had enkele sticks dat raar zacht (sponzig) van binnen was. Ik heb nooit koolrabi gegeten (laat staan rauw), dus het was best interessant om te ontdekken hoe het smaakt. De textuur lijkt een beetje op wortel, maar dan met een lichte, grassige smaak.  AH sesame crackers and whole wheat mini bread sticks* | Sesam crackers en volkoren grossini's


Albert Heijn volkoren grissini'sThe whole wheat mini bread sticks do not have a very strong wheat flavor, so they don't taste much different from normal bread sticks. Even kids should like the flavor. The sesame crackers have a strong sesame flavor throughout the whole cracker. I really like it. While I might need a dip with the whole wheat mini break sticks, I can eat these without anything.

Dutch: De volkoren grissini's hebben niet een sterke granen smaak, waardoor ze in smaak niet veel verschillen met normale soepstengels. Zelfs kinderen zouden ze lekker vinden. De sesam crackers hebben een sterke sesam smaak dat je proeft in de hele cracker. Terwijl ik waarschijnlijk een dip nodig heb voor de volkoren grissini's, kan ik deze gewoon opeten zonder iets.  

Albert Heijn sesamcrackersAH dips*


Before I forget to mention, all these dippers and dips have a sturdy plastic cup that are re-closable by a firm lid.

Dutch: Voordat ik het vergeet te vertellen, al deze dippers en dips hebben een harde plastic beker dat hersluitbaar is met een stevige deksel.The dips also have a plastic seal with a large tab with enough space to fit your entire thumb.

Dutch: De dips hebben ook een plastic folie met een groot lipje met genoeg ruimte voor je hele duim.

Albert Heijn dips groot lipje van folie


Let's start with the dip that I have shown in the previous two pictures. This dip is called baba gunoush and I have never tried it before. It is a soft and subtle spicy dip made with grilled egg plant, garlic, and sesame paste. You need to stir it a bit with a spoon first and then spoon some up with a dipper. To me, it tastes a bit like ground up olives - that have a lighter flavor than normal - together with some Mediterranean herbs. It is a savory dip with mild flavors that is not too salty.

Dutch: Laten we beginnen met de dip dat ik heb laten zien in de vorige twee foto's. Deze dip heet baba ganush en ik heb het nooit eerder geprobeerd. Het is zachte en licht kruidige dip gemaakt van gegrilde aubergine, knoflook en sesam puree. Je moet het eerst een beetje losmaken met een lepel en daarna er wat van opscheppen met een dipper. Voor mijn gevoel, lijkt de smaak ervan erg op fijn gehakte olijven - die een lichtere smaak hebben dan normaal - samen met wat Mediteraanse kruiden. Het is een hartige dip met zachte smaken dat niet te zout is.   

Albert Heijn dip Baba GanushThere are also two hummus dips: plain and sweet pumkin. I prefer the plain one, as even though it has a subtle chickpea flavor with a hint of herbs, it tastes better than the sweet pumpkin one. The sweet pumpkin hummus has a slight spicy satay sauce end taste. It is not very sweet, what you might have expected from the name, and I cannot taste the pumpkin either. It is amazing how they recreated a peanut sauce flavor with pumpkin - less calories! -, but the flavor is too light for me to enjoy it fully and too much that it covers the chickpea flavor.

Dutch: Er zijn ook twee hummus dips: normaal en zoete pompoen. Ik geef de voorkeur aan de normale hummus, hoewel het een subtiele kikkererwten smaak heeft en licht is gekruid, want het smaakt beter dan de zoete pompoen variant. De zoete pompoen hummus heeft namelijk een licht hete satésaus smaakje aan het eind. Het is niet heel zoet, wat je verwacht zou hebben van de naam, en ook proef ik geen pompoen. Het is verbazingwekkend hoe ze een pindasaus smaak hebben kunnen namaken met pompoen - minder calorieën! -, maar de smaak is te licht om er echt van te genieten en te veel zodat je de kikkererwten smaak niet meer zo goed kunt proeven.

Albert Heijn hummus dip
Albert Heijn zoete pompoen hummus dip


Lastly, we have the mascarpone chili dip. Even though the layer of chili oil looked a bit scary to me (be sure to mix it up with a spoon), it wasn't very spicy. It was rather sweet instead. The dip is a mix of cream cheese, mascarpone, and sweet chili sauce. The cheese is so creamy and soft that it melts in your mouth instantly. If you like the taste of honey with cream cheese, you should like this mildly spicy version of that too.


Dutch: Als laatste hebben we de mascarpone chili dip. Hoewel het laagje chili olie mij een beetje eng leek (zorg ervoor dat je het een beetje mengt met een lepel), is het niet heel pittig. In plaats daarvan, was het juist erg zoet. De dip is een combinatie van roomkaas, mascarpone, en zoete chili saus. De kaas is zo zacht en romig dat het meteen smelt in je mond. Als je houdt van de smaak van honing met roomkaas, zul je dit licht pittige variant ervan ook lekker vinden.

Albert Heijn mascarpone chili dipWhat do I think?

It is quite convenient to grab one cup of vegetable sticks with a dip, as a healthy snack, at the train station. It is also great to create a vegetable and dip corner at parties with them. That should be popular with women, while the men might be more interested in the sesame crackers and mini bread sticks. Also, it is great that you don't have to clean up the mess afterwards. You don't need to wash any dishes, as you can just throw away the plastic containers. Or when there is some leftovers, you can close it tightly with the lids again and keep them in your fridge for lunch tomorrow. The stickers were a bit hard to remove from the vegetable cups, so you might get some ugly white sticker residue left on the plastic cups. In the pictures underneath, I turned the plastic cups in a way that they are out of sight.

Albert Heijn healthy groenten dippers en dips

Dutch: Het is best handig om op het trein station een bekertje groentesticks en een dip mee te nemen als een gezonde snack. Het is ook een leuk idee om een groente en dip hoekje te maken ermee op feestjes. Dat zou vast populair zijn bij de vrouwen, terwijl mannen vast meer geïnteresseerd zullen zijn in de sesam crackers en grissini's. Ook is het geweldig dat je na het feestje de troep niet hoeft op te ruimen. Je hoeft geen borden af te wassen, je gooit gewoon de plastic bekertjes weg. Of wanneer er nog wat over is, kun je de bekers weer afsluiten met de deksel en in de koelkast bewaren voor als lunch de volgende dag. De stickers waren wel wat lastig te verwijderen, dus je kan wat lelijke, witte stickerresten op de bekers houden. In de laatste twee foto's heb ik ze zo gedraaid dat ze niet zichtbaar zijn.  Albert Heijn volkoren grossini's en sesamcrackers met dips

I had a nice vegetables and dip party during Easter!

Dutch: Ik heb een leuke groente en dip feestje gehouden tijdens Pasen!Popular Posts