Senseo melkopschuimer - green tea latte

I normally enjoy having a cup of cappuccino once in a while, but since I am trying to take good care of my health lately and caffeine makes me unable to sleep, I decided to have green tea latte instead.

Dutch: Normaal gesproken kan ik wel genieten van een kop cappuccino zo nu en dan, maar aangezien ik de laatste tijd meer let op mijn gezondheid en cafeïne zorgt dat ik niet kan slapen, dronk ik in plaats daarvan een groene thee latte.

senseo melkopschuimer | green tea latte
Senseo melkopschuimer* (milk frother)
I made the green tea first with a table spoon of green tea powder and hot water. To make the foam for the green tea latte, I used the Senseo milk frother. It is an electric milk frother with which you can make enough foam for two cups of cappuccino. You can find a line showing the maximum amount of milk (120 ml) on the inside. For the best results - as in: thick and dense foam -, it is best to use full fat milk. As I might be a bit lactose intolerant, I tried using almond milk once, but you don't get the same results as with cow milk. You just get a very thin layer of foam, but it does make a drink a bit frothy and more delicious.

Dutch: Ik heb eerst de groene thee gemaakt met een eetlepel groene thee poeder en heet water. Voor de schuim van de groene thee latte, heb ik de Senseo melkopschuimer gebruikt. Het is een electrische melkopschuimer, waarmee je genoeg schuim kan maken voor twee koppen cappuccino. Binnenin kun je een lijn vinden dat staat voor het maximum hoeveelheid melk (120 ml). Voor het beste resultaat - als in: dikke en fijne schuim - , kun je het beste volle melk gebruiken. Ik ben misschien een beetje lactose intolerant, dus heb ik ook een keer amandel melk gebruikt, maar je krijgt niet dezelfde resultaten als met koeienmelk. Je krijgt alleen een heel klein laagje schuim, maar het kan wel je drankje een beetje schuimiger maken en iets lekkerder van smaak.

senseo melkopschuimer

The Senseo milk frother is easy to wash - I just rinsed the parts - and you can also use the milk frother to just warm up milk by pulling the white foamer/stirrer out of the lid. There is only one button and by pressing it in a certain way, you can create warm foam (red light) for warm coffee drinks and cold foam (blue light) for ice coffee. Press the button 1 second for warm foam or hold it for 3 seconds for cold foam. It will make a little bit of sound while foaming and stops on its own. You can easily take the lid off after it is done and when you place the lid upside down, the spring will go down. This way, you won't make a mess on your kitchen table.

Dutch: De Senseo melkopschuimer is erg makkelijk te wassen - Ik spoelde slechts de onderdelen met water - en je kunt de melkopschuimer ook gebruiken om alleen melk mee op te warmen door de witte schuimer/staafje uit de deksel te trekken. Er is alleen één knop en door er op een bepaalde manier op te drukken, kun je warme schuim (rood lichtje) voor warme koffiedranken en koud schuim (blauw lichtje) voor ijskoffie. Druk op de knop voor 1 seconde voor warm schuim of houd de knop 3 secondes vast voor koud schuim. Het zal wat geluid maken terwijl het opschuimt en het zal vanzelf stoppen. Je kan als het klaar is de deksel er makkelijk afhalen en wanneer je de deksel omgekeerd neerleg, zal het ronde veertje naar beneden gaan. Op deze manier maak je er geen kliederboel van op je keukentafel.


senseo melkopschuimer deksel
senseo melkopschuimer | green tea latte schuimPopular Posts