Review: AH to go Powershots

After the Albert Heijn healthy dippers and dips and the spring salads, I have tried something healthy from the Albert Heijn again: the Powershots in the flavors Aloe vera, ginger, turmeric, and wheat grass. The bottles look a bit like little bottles of essence for the skin, like the It's skin power 10 essences that I bought before.

Dutch: Na de Albert Heijn healthy dippers and dips en de lentesalades, heb ik weer iets gezonds uitgeprobeerd van de Albert Heijn: de Powershots in de smaken Aloë vera, gember, kurkuma, en tarwegras. De flesjes lijken een beetje op kleine flesjes met essence voor de huid zoals de It's skin power 10 essences, die ik vroeger heb gekocht.

Review: Albert heijn to go powershots - Aloe vera, gember, kurkuma, tarwegrasFor the sake of the review, I took a sip of the Powershots straight from the bottle, although I was warned for the awful taste. I also drank the rest of it with or without diluting it. Read more about it underneath.  

Dutch: Voor een goede review, nam ik een slokje van de Powershots direct uit het flesje, hoewel ik gewaarschuwd was voor de vreselijke smaak. Ik heb de rest met en zonder het te verdunnen opgedronken. Lees hieronder meer. 


 AH to go powershot gember (ginger)

I tried the powershot ginger first, since I actually like eating ginger (especially ginger candy and the ginger strips in Chinese dishes).
Scent: a little bit strange ginger scent (dish soap?)
Taste: a normal ginger flavor, but it already burned in my mouth for a long time after just one sip. I didn't have the courage to drink the whole bottle at once. 
Contents: 50% ginger and 50% apple juice, antioxidant
Serving suggestions: Put a bit of it in tea that has cooled a bit or just water. Truth or dare games (it burns so much that it really is a punishment). If you are having a cold and have a stuffy nose, you can add it to a cup of warm milk with a table spoon of sugar/honey.  
Benefits: Immunity booster.


Dutch: Ik begon met de gember smaak, aangezien ik het echt niet erg vind om gember te eten (vooral gember snoep en de gember reepjes in Chinese gerechten).  
Geur: een beetje gekke gember geur (afwasmiddel?)
Smaak: een normale gember smaak, maar het brandt al na één slokje heel lang in de mond. Ik durfde de rest van het flesje niet in één keer leeg te drinken. 
Ingrediënten:  50% gember en 50% appelsap, antioxidant (ascorbinezuur).  
Serveertips: Een beetje in wat afgekoelde thee of gewoon water doen. Truth or dare spelletjes (het brandt echt erg genoeg om als straf te geven). Als je verkouden bent en een verstopte neus hebt, kun je het toevoegen aan een beker warme melk met een eetlepel suiker/honing erin.
Voordelen: weerstand booster
AH to go powershot kurkuma (turmeric)

 The AH to go powershot turmeric tastes a bit strange. I was able to drink the whole bottle, but I would have liked it more if it had a stronger citrus flavor.
Scent:  bitter carrot scent
Taste: turmeric powder dissolved in water (feeling like it didn't dissolve properly and you don't really taste the lime)
Contents: 88% turmeric and 12% lime juice
Serving suggestion: Add it to the dressing of a salad
Benefits: Anti-inflamatory

Dutch: De AH to go powershot kurkuma smaakt een beetje raar. Ik heb het flesje op kunnen krijgen, maar het zou beter zijn als het een sterkere citrus smaak had. 
Geur: bittere wortelgeur
Smaak: kurkuma poeder opgelost in water (gevoel dat het niet heel goed opgelost is en je proeft de limoen niet echt)
Ingrediënten: 88% kurkuma en 12% limoensap
Serveertip:Doe het in de dressing van een salade
Voordelen: OntstekingsremmerAH to go powershot tarwegras (wheat grass)

I have always wanted to try wheat grass, since there was a wheat grass bar at the Lijnbaan in Rotterdam. But the grass scent held me back and the wheat grass bar also disappeared all of a sudden.It doesn't taste that bad, but you can better add it in a sweet fruit smoothie.
Scent: a strong, ground soy bean scent but not in a good way
Taste: like grass/leaves/spinach, but then with a nice lime flavor
Contents: 90% wheat grass and 10% lime
Serving suggestion: in a smoothie
Benefits: a great detoxer, filled with vitamins, minerals, enzymes, and chlorophyll.

 Dutch:  Ik heb altijd al tarwegras willen uitproberen, sinds er een tarwegras bar was gevestigd op de Lijnbaan in Rotterdam. Maar de grasgeur hield me tegen en de tarwegras bar was er ook opeens niet meer. Het smaakt niet heel erg slecht, maar je kan het beter in een zoete smoothie toevoegen.
Geur: een sterke, vermalen soja bonen geur, maar niet op een goede manier
Smaak: zoals gras/bladeren/spinazie, maar dan met een fijn limoen smaakje
Ingrediënten: 90% tarwegras en 10% limoen
Serveertip: in a smoothie
Voordelen:  een echte detoxer, vol met vitaminen, mineralen, enzymen, en chlorofyl.
AH to go powershot aloë vera (aloe vera)


I regularly drink aloe vera drinks and this is entirely different.
Scent: a light sour lime scent, can mistake it for water almost
Taste: the lime juice is a bit too sour since I am used to very sweet aloe vera drinks. It has soft bits of aloe vera that tastes like little bits of soft apple.
Contents: 95% aloe vera and 5% lime juice
Serving suggestion:  I added it to a sweet/sour orange juice.
Benefits: Soft for the stomach and good for the bowels. It is also said to be beautifying.

Dutch: Ik drink regelmatig aloe vera drankjes en dit is heel wat anders. 
Geur: Licht zurige limoen geur, verder lijkt het gewoon naar water te ruiken.
Smaak:De limoensap is een beetje te zuur aangezien ik de mierzoete aloë vera drankjes gewend ben. Er zitten kleine stukjes aloë vera in dat qua textuur lijkt op kleine stukjes zachte appel.
Ingrediënten: 95% aloë vera, 5% limoensap
Serveertip: Ik heb het toegevoegd aan een zoetzure sinaasappelsap.
Voordelen: Het werkt verzachtend op de maag en het is goed voor de darmen. Je kunt er mooier door uitzien.


AH to go Powershots*, 30 ml, €2
Available in the flavors: Aloe vera, ginger, turmeric, and wheat grass
Shake well before drinking. Freshly made everyday in the slow juicer.Popular Posts